ใบปลิว กุลพันธ์วิลล์

Leaflet4/4
Paper : Art 190 gsm
8.5 x 7 inch