นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

1.    นโยบายคุกกี้

  ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอยการพิมพ์ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “พลอยการพิมพ์” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ (https://www.ployprinting.com/) รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเรา ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่าข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเรา จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจ ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่คุณสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำ ๆ  เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

2.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

     2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่เราได้เข้าถึงหรืออาจเข้าถึง

     2.2 ระหว่างที่ท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

    (ก) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อ / ผู้สมัครงาน
       (1) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ เพศ รูปภาพโปรไฟล์และวันเกิดของท่าน
       (2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่งสิ่งของ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์
       (3) ข้อมูลไบโอเมทริกซ์ เช่น ไฟล์เสียงเมื่อท่านใช้ระบบการค้นหาด้วยเสียงของเรา และใบหน้ารวมถึงส่วนประกอบอื่นของร่างกายและเสียงของท่าน และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งในวิดีโอของท่าน
เมื่อท่านได้อัปโหลดวิดีโอนั้น บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของเรา
       (4) ข้อมูลบัญชี เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายละเอียดบัตรเครดิต และรายละเอียดการชำระเงิน (ข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวอาจถูกเก็บโดยตรงจากองค์กรของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการการชำระเงิน)
       (5) ข้อมูลธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน
       (6) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมสินค้าและบริการหรือ การชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นหาบนเว็บไซต์ เวลาและวันที่ที่เข้าใช้รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนที่ท่านจะมาที่เว็บไซต์ของเราและสถิติอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
       (7) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน การสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับท่าน ความสนใจ ความพึงพอใจความเห็น และคำตอบต่อการสำรวจของท่าน
       (8) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมสินค้าและบริการหรือ การชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นหาบนเว็บไซต์ เวลาและวันที่ที่เข้าใช้รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนที่ท่านจะมาที่เว็บไซต์ของเราและสถิติอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
       (9) ข้อมูลที่ตั้ง เช่น เมื่อท่านเก็บภาพและแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับเราในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอ และได้อัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา
       (10) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น การสนใจของท่านสำหรับการรับข้อมูลการตลาดจากเรา และบุคคลภายนอกของเรา แบบความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่าน การสนทนาของท่าน อีเมลหรือ ประวัติการสนทนากับเราบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และ
       (11) ข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันพิสูจน์ตัวตน(อาทิ สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยราชการ) หรือหากเราเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ ข้อกำหนดการใช้งานของเรา

    (ข) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ขายสินค้าให้กับเรา
       (1) ข้อมูลระบุตัวบุคคลและการติดต่อ เช่น ชื่อ วันเกิดหรือชื่อบริษัท ที่อยู่ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (อาทิ เลขทะเบียนบริษัท ใบอนุญาตทางธุรกิจ
ข้อมูลทางภาษี ข้อมูลกรรมการและผู้ถือหุ้นและอื่น ๆ)
       (2) ข้อมูลบัญชี เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายละเอียดบัตรเครดิต และรายละเอียดการชำระเงิน (ข้อมูลทางบัญชีดังกล่าวอาจถูกเก็บโดยตรงจากบริษัทในเครือของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการการชำระเงิน)
       (3) ข้อมูลธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการชำระเงิน และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน
       (4) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประเภทและรุ่นของ โปรแกรมที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ การตั้งค่าเขตเวลา และที่ตั้ง ประเภทและรุ่นของโปรแกรมฝังที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขประจำเครื่อง ตัวเลขเฉพาะใน อุปกรณ์และข้อมูล คุกกี้ (หากใช้) และเทคโนโลยีอื่นบนเครื่องมือของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
       (5) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน การสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับท่าน ความสนใจ ความพึงพอใจความเห็น และคำตอบต่อการสำรวจของท่าน
       (6) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าชมสินค้าและบริการหรือ การชมเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ ข้อมูลและสิ่งที่ค้นหาบนเว็บไซต์ เวลาและวันที่ที่เข้าใช้รวมถึงเว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนที่ท่านจะมาที่เว็บไซต์ของเราและสถิติอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
       (7) ข้อมูลที่ตั้ง เช่น เมื่อท่านเก็บภาพและแบ่งปันตำแหน่งของท่านกับเราในรูปแบบของรูปภาพหรือวิดีโอ และได้อัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม
       (8) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น การสนใจของท่านสำหรับการรับข้อมูลการตลาดจากเรา และบุคคลภายนอกของเรา ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่าน การสนทนาของท่านอีเมลหรือประวัติการโทรบนแพลตฟอร์ม หรือกับผู้ให้บริการผู้ขายบุคคลภายนอก
       (9) ข้อมูลเพิ่มเติม เราอาจขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันพิสูจน์ตัวตน(เช่น สำเนาเอกสารยื่นยันตัวตนที่ออกโดยราชการ อาทิ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และอื่นๆ)
หรือหากเราเชื่อว่าท่านฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งานของเรา

2.3 วิธีการที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      2.3.1 ในระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ และข้อกำหนดการให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

               (ก) เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์)
               (ข) เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา (ทั้งในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้สมัครงาน)
               (ค) ในฐานะผู้ขาย เมื่อท่านระบุรายการสินค้า และ/หรือบริการสำหรับขายบนเว็บไซต์ของเรา และดำเนินธุรกรรมกับผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
               (ง) เมื่อท่านสมัครใช้งานหรือใช้บริการอื่นใด
               (จ) เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่บนเว็บไซต์
               (ฉ) เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีบนเว็บไซต์หรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา
               (ช) เมื่อท่านใช้ระบบการพูดคุยบนกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์
               (ญ) เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งพิมพ์หรือสื่อการตลาดของเรา
               (ฎ) เมื่อท่านเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจความคิดเห็น
               (ฏ) เมื่อท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือแคมเปญในเว็บไซต์
               (ฐ) เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเราทางอื่นใด ผ่านการให้บริการภายนอก หรือ แอพพลิเคชั่นอื่น เช่น เฟซบุ๊ค หรือ กูเกิล
               (ฑ) เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ บนเว็บไซต์โพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดบนเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่ได้อัปโหลดบนเว็บไซต์ของเรา
               (ฒ) เมื่อบุคคลภายนอกยื่นเรื่องร้องเรียนท่าน หรือเนื้อหาที่ท่านได้โพสต์บนเว็บไซต์
               (ณ) เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรานอกระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมทั้งเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา

      2.3.2 ท่านต้องส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิด และท่านต้องจัดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เรา เรามีสิทธิในการร้องขอเอกสารและดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดส่งให้เราซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ของเราหรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

      2.3.3. เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับเราเท่านั้น โดยจะมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตามระยะเวลา 365 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือทางบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

      2.3.4 ในระหว่างการใช้งานบนเว็บไซต์ และข้อกำหนดการให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต

 • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง   

 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่
  ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัปโหลดบนแพลตฟอร์ม

 • เพื่อทำการเก็บสถิติและทำการวิจัยสำหรับใช้ภายในและสำหรับการรายงาน และ/หรือ การเก็บข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

 • เพื่อเก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 • เพื่อป้องกัน หรือเพื่อสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว การทุจริตการกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิด ใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือเกี่ยวกับเหตุใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือไม่ 

 • เพื่อการดำเนินการสอบทางธุรกิจ

 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย (รวมถึง การแสดงชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบริษัทของท่าน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมาย ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใดๆ หรือกรณีอื่นใด ตามที่เราเห็นสมควร

 • เมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายใดๆ ต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย 

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

 • เราอาจแบ่งปัน (หรือ อนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุ

2.4 ผู้เยาว์

      2.4.1 องค์กรไม่จำหน่ายสินค้าใดๆ ให้กับผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ให้มีความหมายเดียวกับผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด) หรือมีเจตนาที่จะให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์ของเรา และเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

      2.4.2 ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอายุมากกว่าอายุของผู้เยาว์และท่านมีความสามารถในการรับทราบเข้าใจและยอมรับตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราได้เฉพาะภายใต้การดูแลของบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

      2.4.3 หากท่านอยู่ในฐานะบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าว โปรดห้ามผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กร ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้กับ องค์กรท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

      2.4.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์ และต้องดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการบนเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง

2.5 ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ดังนี้

       (ก) ท่านอาจได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือร้องขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้

       (ข) ท่านอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์อัตโนมัติหรือเครื่องมือ หรือให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

       (ค) ท่านอาจจะโต้แย้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะเมื่อเราเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง

       (ง) ท่านอาจร้องขอให้มีการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรานั้นไม่สามารถสื่อถึงท่านได้ และ/หรือ

       (จ) ท่านอาจร้องขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

       (ฉ) ท่านอาจร้องขอให้เราดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด องค์กรจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ติดต่อพลอยการพิมพ์

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอยการพิมพ์

ที่อยู่ : 37/25 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 053-200900

Email: info@ployprinting.com