สิ่งพิมพ์ประเภท RSVP

Branding / การทำสื่อเพื่อตอกย้ำแบรนด์ มีได้หลายรูปแบบ

ภาพถ่ายไม่สดใสเท่าของจริง เพราะสีบางสีของ Foil มิติของจริงจะทำให้คนได้รับ รู้สึกพิเศษ มากกว่าการเห็นภาพที่ถูกแชร์

เป็นเหตุผลที่สิ่งพิมพ์ประเภท RSVP หรือ สิ่งพิมพ์สวยๆ แปลกๆ ถูกจัดเป็นองค์ประกอบของความ Premium