สติกเกอร์

Cooperate Branding – promote your brand name of coperate entity แบรนด์ดิ้งมีส่วนสำคัญกับสินค้าเกือบจะทุกชนิด เพิ่มการมองเห็นแบรนด์ของคุณด้วย สติ้กเกอร์ติดตามที่ต่างๆ ในภาพนี้เป็นตัวอย่างธงปักอาหารค่ะ

ปรึกษาเรา เมื่อต้องการให้เทคนิกการพิมพ์ สอดคล้องไปกับงานดีไซน์นะคะ