นามบัตร #1

นามบัตร กระดาษการ์ด ACQ ไข่ไก่ 200 แกรม
เรียบง่าย แต่ดูดี