นามบัตรปั๊มนูน

นามบัตร Kaimak Business Cards
http://www.studioembossed.com/205/from-blind-to-edge-printing-premium-business-card-designs/08-kaimak-embossed-cards/