นามบัตรธุรกิจ

การ์ด นามบัตรธุรกิจ
ขนาด 5 x 9 ซม.
กระดาษ conqueror
พิมพ์ 4/4
ฟลอย์โลโก้ Foil ทอง ตามแบบ