งานพิมพ์ Stationery design

Click here to add your own text

A Collection of Great Branding Designs
Vasil Enev
งานพิมพ์สำหรับบริษัท
ใช้เทคนิกปั๊มนู่น กระดาษกระดาษคองเกอเรอร์
ปั๊มฟอยล์ สีทองแดง ตัดสีกับกระดาษสีน้ำเงิน ดูเรียบง่ายหรูหรา

image (http://vasilenev.com/branding/collection-great-branding-designs/)