สติ๊กเกอร์และฉลากสินค้า

พลอยการพิมพ์ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง
เพื่อต้องการให้สินค้าออกมามีคุณภาพ ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และราคาเป็นกันเอง