ฉลาก sticker

ฉลาก sticker กระดาษขาวเงา ไดคัท และฉลากกระดาษอาร์ตมัน 120 แกรม