แฟ้มกระดาษ

ECO Folder A4
Paper : KP 300 แกรม
Colour : 1 (Spot Colour)
Die-cutting

รักธรรมชาติ #design #ECO