ออกแบบTag ป้ายสินค้า

ออกแบบ Tag
กระดาษ KI 230 แกรม
พิมพ์ 4/0
เจาะ 3 mm
#ออกแบบTagป้ายสินค้า