สมุดโน๊ต

สมุดโน๊ต ขนาด A5 มี 80 หน้า กระดาษข้างในเป็น green offset อย่างดี
1,000 เล่ม เล่มละ 16 บาท
2,000 เล่ม เล่มละ 14 บาท