สมุดโน๊ตปกหนัง

สมุดโน๊ตปกหนัง ตัดเย็บพิมพ์อย่างสวยงาม

ภาพประกอบและสีสรรที่สามารถสื่อสารได้ตามอารมณ์ของงานได้ตามต้องการ

บรรจุในกล่องกระดาษน้ำตาล

ล็อกด้วยหมุดเหล็ก เข้าเล่มห่วงเหล็ก 6 ห่วง

สมุดไดอารี่ปกหนัง,สมุดโน๊ตปกหนัง,สมุดออร์กาไนเซอร์,สมุดไดอารี่หนัง