สมุดคู่มือปกพลาสติก

สมุดคู่มือ ปกพลาสติก 400 Micron 

ปกใน: การ์ดขาว 240 แกรม
พิมพ์ 4/0
เนื้อใน Green Read 75 แกรม
พิมพ์ 1/1

พิมพ์สมุด สมุดโน้ต