สติ๊กเกอร์เครื่องสำอาง

ไอเดียสติ๊เกอร์เกอร์ ติกฉลากเครื่องสำอาง

พิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์สีน้ำตาล

พิมพ์สติ๊กเกอร์ หมึกเข้ม สวยงาม

ให้ความรูสึกงานคราฟ Handmade มากๆ

จาก

OilandWax

Image from https://www.etsy.com/shop/OilandWax?ref=unav_listing-h