ป้านสินค้า

ผลงานชิ้นนี้ใช้ข้อมูลสินค้าเดิม ภาพลักษณ์ใหม่ เพิ่มมิติด้านขนาด สี ฟอยล์ และวัสดุตาไก่เมื่อห้อยบนสินค้า