ปั๊มฟอยล์ทองแดง

ปั๊มฟอยล์ทองแดง
กระดาษเทาหนา
การ์ดเชิญ การ์ดขอบคุณ
ภาพจาก http://www.cocorrina.com/2014/08/new-in-portfolio-grey-copper-invites.html