ปฏิทินตั้งโต๊ะ

ปฏิทินตั้งโต๊ะ, ปฏิทินแขวน  แผ่นพิมพ์ร้อยห่วงรวมส่วนใหญแบ่งเป็นเดือน

ฐานทำจากกระดาษแข็งเพื่อให้เป็นรูปทรงสามารถตั้งได้
Calendar 2015

ขนาด: ขนาดปกติ,ขนาดพิเศษตามแต่ออกแบบ

จาะรูร้อยห่วงกระดูกงู