ที่คั่นหนังสือ

ที่คั่นหนังสือ งาน Premium สำหรับส่งเสริมการขาย ในรูปแบบต่างๆ บนพลาสติกฝ้า สามารถเพิ่ม Foil สีต่างๆบน
อาร์ตเดียวกันได้ เพิ่มความท้าทายในการสะสม