ฉลากข้างขวด ใบชา

ฉลากพิมพ์รอบขวดใส่ใบชา ติด Tag ปิดสินค้าอีกรอบ เพิ่มมูลค่าสินค้า
ฉลากข้างขวด บอกรายละเอียดสินค้า เป็นสติ๊กเกอร์กระดาษ

Herbal Tea – Dream Catcher
Found on shoppigment.com